17.12.2018

Vánoční půjčování

V pondělí 17.12.2018 jsme do vánočně vyzdobené knihovny přivítali naše čtenáře. Čekaly na ně knižní novinky, které si také hned půjčili "ke stromečku",dětský punč, "svařák", vánočka, ale i cukroví, které přinesli sami návštěvníci. Mohli si zapálit lodičku z ořechové skořápky, zavěštit si budoucnost a děti si zachytaly kapříky, samozřejmě papírové. Všichni jsme na chvíli zapomněli na předvánoční shon a užili jsme si vánoční pohodu. 

29.11.2018

Vánoční floristická dílna

Pod vedením známého floristy J. Kokeše si účastnice vyrobily adventní věnec, ozdobily si zvonek z proutí a vytvořily si ozdobný květináč na květinu. Účast byla opět velká, 40 žen i dětí a opět měla veliký úspěch.

 

PROGRAM JIŽNÍ MORAVA ČTE 2018, projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem:

22.11.2018

Slavnostní vyhlášení vítězů literárních prací a ukončení projektu.

Ve čtvrtek 22.11.2018 přišli do knihovny autoři literárních prací, kteří napsali svá dílka na téma "Moje obec - moje město -můj kraj za 100 let"a kteří se dozvěděli umístění v jednotlivých kategoriích. Celkem se zúčastnilo 11 dětí. Vyhlásili jsme:

V kategorii 8 - 10 let - 1. místo K. Vahalová

                                 2. místo A. Rubešová a N. Bažantová

                                 3. místo J. Ryzí a D. Smílek

Čestné uznání - R. Játi, M.Kovařík, D. Smekalová, J. Hlaváčková

 

V kategorii 11 - 15 let - 1. místo K. Eliášová

                                   2. místo O. List

Všem účastníkům a zvláště vítězům blahopřejeme.

 

V rámci Týdne knihoven byla vyhlášena amnestie na upomínky za nevrácené knihy.

20.9.2018

Podzimní floristická dílna 

Podzimní floristická dílna se uskutečnila ve Spolkovém domě v Křepicích od 18.00 hodin. Účastnice si pod vedením známého  floristy J. Kokeše vyrobily pěkné podzimní dekorace. Čeká nás ještě Vánoční dílna, na kterou se těšíme a necháme se překvapit,jaké vánoční výrobky si pro nás J. Kokeš nachystá.

 

20.9.2018

Křepické příběhy – vznik ČSR, 4.a 5.tř. ZŠ, program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně byl připraven program k projektu Jižní Morava čte. Děti ze 4. – 5.třídy ZŠ se seznámily s pravidly soutěže a ve škole pak napíší literární práci na téma

„ Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let".
Žáci si zopakovali nářeční termíny. Přečetli jsme si o konci 1.světové války,
o vzniku ČSR a o „Lípě svobody" z pamětní kroniky obce a porovnávali jsme situaci tehdy a dnes. Děti zjišťovaly, kde byl vysázen Jubilejní sad a proč je kopec pojmenován Kolerák. Na závěr dramaticky předvedly situaci z příběhu o zlomené noze z počátku století, ale jak si myslí, že to bude za 100 let.

 

19.9.2018

Příběhy mého kraje, 1.a 2. tř.ZŠ, program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně byl připraven program k projektu Jižní Morava čte. Děti z 1. a 2.třídy ZŠ si povídaly o tom, v které části Křepic bydlí, obtáhly si obrys mapy naší obce a sdělovaly si, co komu připomíná. Seznámily se s mapou celého kraje a poslechly si pověst o vílách. Nechybělo ani prohlížení knížek, které si děti samy vybraly.

 

17.9.2018

Křepické příběhy - Jak se mluvilo, program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně byl připraven program k projektu Jižní Morava čte, zúčastnilo se 15 dětí a 4 dospělí. Děti ze 3.třídy ZŠ se seznámily s pravidly soutěže a ve škole pak napíší literární práci na téma „ Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let".
Zábavnou formou se pak seznámily s dřívějšími nářečními názvy / gangula, bubale, škrošně ..../, pomocí bludiště zjistily, co dané výrazy znamenají. Rozluštily zašifrovaný text, přečetly si příběh o zlomené noze ze začátku století a dramaticky předvedly stejnou situaci za 100 let.

 

12.9.2018

Příběhy mého kraje s MŠ - Program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně nás navštívily děti z MŠ. Poslechly si pohádku O tatarské princezně, naučily se orientovat v knihovně podle barevných značek a nechybělo i prohlížení knížek,které si děti samy vybraly.Ve školce pak nakreslily obrázky, které nám zdobí prostory  v čekárně

u lékaře. 

  

5.6.2018

Slavnost slabikáře - pasování nových čtenářů 

Slavnost proběhla pro velký počet dětí ve dvou blocích. Za účasti rodinných příslušníků děti pod vedením paní učitelky předvedly v krátkém programu, jak už umí číst a pracovat s textem. Následovalo pasování každého dítěte na čtenáře knihovny. Akce se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ. Fotografie viz. Fotogalerie 

 

24.5.2018

Beseda se ZŠ s knihou o Karlu IV.

Žáci se dozvěděli zábavnou formou o životě Karla IV.a vyzkoušeli si pečetění listin, podpis husím brkem a váhu koruny. Foto viz. Fotogalerie

 

17.5.2018

Beseda se ZŠ na téma Pohádky

 

16.5.2018

Beseda se ZŠ

Celé dopoledne se střídali žáci z jednotlivých tříd. Zahájily děti s programem o Karlu IV., následoval program, kde děti zábavnou formou hádaly různé postavy z knížek. V programu o próze a poezii  žáci podle knížek rozlišovali jednotlivé druhy.

 

Knihy jsou i nadále k rozebrání zdarma na okně u lékaře.

 

Duben

Burza vyřazených knih

Knihu lze koupit za 3,-

 

5.4.2018

Knihovnu navštívili žáci ze Čtenářského klubu při ZŠ. Podle knihy o záleskautkách prožili dobrodružství. Na konec si některé dívky upletly indiánský copánek. Foto z akce viz. Fotogalerie

 

26.3.2018

Velikonoční dílna s floristou J. Kokešem

Opět byl kurz plně obsazen. Šikovné účastnice si pod vedením floristy J. Kokeše vytvořily velikonoční výzdobu. Byly přislíbeny podzimní a vánoční dílničky. Jak se jim to povedlo,můžete zhlédnout ve Fotogalerii.

 

23.3.2018

Noc s Andersenem

Ráno naší knihovnu navštívily děti z MŠ a prožily zábavné dopoledne s pohádkami o pejskovi a kočičce, hledaly syrečky,"upekly" si dort, který byl ale jen jako. Aby jim to nebylo líto, tak si v závěru nazdobily šlehačkou piškot a samozřejmě ochutnaly.

 

Večer přišli místní skauti, aby ve foglarovském duchu prožili příjemný večer. Celou akci jsme zakončili oblíbenou stezkou odvahy. Letos jsme v knihovně nespali, ale i tak to byl hezký večer. Foto viz. Fotogalerie