Vánoční půjčování 16.12.2019

V pondělí 16.12.2019 se v knihovně uskutečnilo Vánoční půjčování. Čtenáři ochutnali vánočku, punč, pustili si lodičku z ořechové skořápky, děti si zachytaly vánoční kapříky, samozřejmě papírové a hlavně se všichni chvíli zastavili v předvánočním shonu a užili si vánoční atmosféru. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii. 

Vánoční floristická dílna s J. Kokešem

V úterý 26.11.jsme se opět setkali ve Spolkovém domě, abychom si pod vedením známého floristy J. Kokeše vytvořili vánoční dekorace, kterými jsme si vyzdobili dům. Letos si účastnice domů odnášely rovný adventní "věnec" a dva menší nazdobené svícny. Jak se jim to povedlo můžete posoudit ve Fotogalerii. 

Strašidelné čtení s MŠ

V listopadu 20.11. a 21.11. strašidelně vyzdobenou knihovnu navštívily děti z MŠ. Knihovnice pro ně připravily zábavný program a všichni si to náležitě užili, děti byly nadšené, takže můžeme říct, že se akce povedla. Nejprve hledaly po knihovně strašidla, za pomoci pavučiny se představily, poslechly si příběhy z knih Půďáci a Co se děje        v Podpostelí, vyrobily si svá strašidla, uvařily si lektvar, snědly kouzelný perník a užily si spoustu legrace při dalších zábavných aktivitách. Program jsme ukončili hrou na čarodejnici. Fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

 

Orientace v knihovně se ZŠ

V září 17.9. a 24.9. knihovnu navštívily děti ze základní školy, knihovnice si pro ně připravily zábavný program, který byl zaměřen na orientaci v knihovně. Žáci 1.tř. si zopakovali barevné značení knížek a snažili se roztřídit nachystané knížky podle barev. Vyslechli si pohádku Tvrdohlavá stonožka a pak s tuto pohádku zahráli. Druháci a třeťáci si pomocí testu připomněli základní informace o knihovně a pak vyluštili popletenou pohádku. Čtvrťáci a páťáci si nejprve připomněli základní fakta z knihovny, pak se snažili vyvodit značení v knihovně a vyhledali určené knížky. Vyluštili zašifrovaný text Proč čtu. Na závěr si žáci ze všech tříd vybrali knihy, které je zajímají, a buď si je půjčili domů, nebo jen tak prolistovali v knihovně. Foto z akcí viz. Fotogalerie

Podzimní floristická dílna

Podzimní floristická dílna s J. Kokešem se uskutečnila ve Spolkovém domě 17.9.2019. Účastnice si pod jeho vedením vyrobily pěkné podzimní dekorace. Jak se jim to povedlo se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

 

Duben 2019

Burza vyřazených knih

Celý duben si v knihovně můžete koupit vyřazené knihy, kus za 5,-

9.4.2019

Jarní floristická dílna s J. Kokešem

Na jarní floristické dílně za pomoci J.Kokeše si účastnice vyrobily krásné dekorace. Jak se jim to povedlo se můžete podívat do Fotogalerie.

 

4.4.2019

Noc s Andersenem s MŠ

Děti z MŠ jsme v knihovně přivítali ve čtvrtek odpoledne. Místo spaní ve školce si přinesly pyžamka, převlékly se do nich a poslouchaly příběh z knihy Co se děje v podpostelí. Aby se připravily na to, co je v příběhu čeká, tak z vlny vzajemným posíláním vytvořily pavučinu, kde žije pavouček, každý si pak svého pavoučka nakreslil zmizikem na inkoustový papír. Ve volné chvíli si vybraly knížku, která je zajímá a prohlížely si ji.

Foto viz. Fotogalerie 

29.3.2019

Noc s Andersenem

Pohádkovník před knihovnou vyrostl, tak jsme si vytvořili z vrbových proutků svůj a děti si je ozdobily obrázky z pohádek.

Přivítali jsme pana Andersena, děti mu kladly otázky a on odpovídal, vše pouze při svíčkách. Využili jsme také výročí Čtyřlístku, děti si vyrobily záložky do knih a podepsaly si je husím brkem. Seznámily se s dánskými jídly a zkusily si sestavit jídelníček, pak si "uvařily" svůj obložený chleba a podle kuchařky Čtyřlístku si připravily ovocnou sodovku.

K výročí Albatrosu si užily spoustu zábavy při plnění úkolů.

Nechyběla ani oblíbená stezka odvahy v lesíku s čarovnými světýlky.

Foto z akce viz. Fotogalerie

 

12.-15.března 2019

Besedy se ZŠ

Na "Březen - měsíc čtenářů" byly v knihovně připraveny besedy se ZŠ. Knihovnice vyhlásily Čtenářského skokana roku, kterým se pro letošní rok stala B. Pařízková a rozdaly Čestné uznání dětským čtenářkám,které nejvíce navštěvovaly místní knihovnu - A. Rubešové, J. Kosinové a L. Havlovičové.

V úterý 12.3.2019 navštívili knihovnu žáci z 1. a 2. třídy, za pomoci šifer a her si zopakovali uspořádání knih v knihovně,poslechli si četbu z knih Kubík Šikulík a Co se děje v podpostelí a pak si mohli vybrat knihu, která je zajímá a prohlížet si jí.

Ve čtvrtek 14.3.2019 do knihovny přišli žáci ze 4. a 5.třídy. Zaposlouchali se do knihy Tajemství úplňku a při četbě plnili různé úkoly z přečteného textu. Poté si sami vyzkoušeli, jaké to je být zakletý v kamenné soše a pomocí úkolů se z tohoto zakletí osvobodili. Na závěr si mohli půjčit knihy, které je zaujaly.

V pátek 15.3.2019 jsme v knihovně přivítali žáky ze třetí třídy. Za pomoci otázek z testu knihovny si zopakovali orientaci v knihovně i základní informace o chodu knihovny. Připomněli si výročí Čtyřlístku a plnili úkoly k tomuto tématu. Ve zbývajícím čase si půjčili knihy, které je zajímají.

Všechny akce se vydařily, děti byly šikovné a dané úkoly s úspěchem splnily. Foto z akcí viz. Fotogalerie   

 

 

.......................................................................................................................................

17.12.2018

Vánoční půjčování

V pondělí 17.12.2018 jsme do vánočně vyzdobené knihovny přivítali naše čtenáře. Čekaly na ně knižní novinky, které si také hned půjčili "ke stromečku",dětský punč, "svařák", vánočka, ale i cukroví, které přinesli sami návštěvníci. Mohli si zapálit lodičku z ořechové skořápky, zavěštit si budoucnost a děti si zachytaly kapříky, samozřejmě papírové. Všichni jsme na chvíli zapomněli na předvánoční shon a užili jsme si vánoční pohodu. 

29.11.2018

Vánoční floristická dílna

Pod vedením známého floristy J. Kokeše si účastnice vyrobily adventní věnec, ozdobily si zvonek z proutí a vytvořily si ozdobný květináč na květinu. Účast byla opět velká, 40 žen i dětí a opět měla veliký úspěch.

 

PROGRAM JIŽNÍ MORAVA ČTE 2018, projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem:

22.11.2018

Slavnostní vyhlášení vítězů literárních prací a ukončení projektu.

Ve čtvrtek 22.11.2018 přišli do knihovny autoři literárních prací, kteří napsali svá dílka na téma "Moje obec - moje město -můj kraj za 100 let"a kteří se dozvěděli umístění v jednotlivých kategoriích. Celkem se zúčastnilo 11 dětí. Vyhlásili jsme:

V kategorii 8 - 10 let - 1. místo K. Vahalová

                                 2. místo A. Rubešová a N. Bažantová

                                 3. místo J. Ryzí a D. Smílek

Čestné uznání - R. Játi, M.Kovařík, D. Smekalová, J. Hlaváčková

 

V kategorii 11 - 15 let - 1. místo K. Eliášová

                                   2. místo O. List

Všem účastníkům a zvláště vítězům blahopřejeme.

 

V rámci Týdne knihoven byla vyhlášena amnestie na upomínky za nevrácené knihy.

20.9.2018

Podzimní floristická dílna 

Podzimní floristická dílna se uskutečnila ve Spolkovém domě v Křepicích od 18.00 hodin. Účastnice si pod vedením známého  floristy J. Kokeše vyrobily pěkné podzimní dekorace. Čeká nás ještě Vánoční dílna, na kterou se těšíme a necháme se překvapit,jaké vánoční výrobky si pro nás J. Kokeš nachystá.

 

20.9.2018

Křepické příběhy – vznik ČSR, 4.a 5.tř. ZŠ, program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně byl připraven program k projektu Jižní Morava čte. Děti ze 4. – 5.třídy ZŠ se seznámily s pravidly soutěže a ve škole pak napíší literární práci na téma

„ Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let".
Žáci si zopakovali nářeční termíny. Přečetli jsme si o konci 1.světové války,
o vzniku ČSR a o „Lípě svobody" z pamětní kroniky obce a porovnávali jsme situaci tehdy a dnes. Děti zjišťovaly, kde byl vysázen Jubilejní sad a proč je kopec pojmenován Kolerák. Na závěr dramaticky předvedly situaci z příběhu o zlomené noze z počátku století, ale jak si myslí, že to bude za 100 let.

 

19.9.2018

Příběhy mého kraje, 1.a 2. tř.ZŠ, program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně byl připraven program k projektu Jižní Morava čte. Děti z 1. a 2.třídy ZŠ si povídaly o tom, v které části Křepic bydlí, obtáhly si obrys mapy naší obce a sdělovaly si, co komu připomíná. Seznámily se s mapou celého kraje a poslechly si pověst o vílách. Nechybělo ani prohlížení knížek, které si děti samy vybraly.

 

17.9.2018

Křepické příběhy - Jak se mluvilo, program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně byl připraven program k projektu Jižní Morava čte, zúčastnilo se 15 dětí a 4 dospělí. Děti ze 3.třídy ZŠ se seznámily s pravidly soutěže a ve škole pak napíší literární práci na téma „ Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let".
Zábavnou formou se pak seznámily s dřívějšími nářečními názvy / gangula, bubale, škrošně ..../, pomocí bludiště zjistily, co dané výrazy znamenají. Rozluštily zašifrovaný text, přečetly si příběh o zlomené noze ze začátku století a dramaticky předvedly stejnou situaci za 100 let.

 

12.9.2018

Příběhy mého kraje s MŠ - Program k projektu Jižní Morava čte

V knihovně nás navštívily děti z MŠ. Poslechly si pohádku O tatarské princezně, naučily se orientovat v knihovně podle barevných značek a nechybělo i prohlížení knížek,které si děti samy vybraly.Ve školce pak nakreslily obrázky, které nám zdobí prostory  v čekárně

u lékaře. 

  

5.6.2018

Slavnost slabikáře - pasování nových čtenářů 

Slavnost proběhla pro velký počet dětí ve dvou blocích. Za účasti rodinných příslušníků děti pod vedením paní učitelky předvedly v krátkém programu, jak už umí číst a pracovat s textem. Následovalo pasování každého dítěte na čtenáře knihovny. Akce se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ. Fotografie viz. Fotogalerie 

 

24.5.2018

Beseda se ZŠ s knihou o Karlu IV.

Žáci se dozvěděli zábavnou formou o životě Karla IV.a vyzkoušeli si pečetění listin, podpis husím brkem a váhu koruny. Foto viz. Fotogalerie

 

17.5.2018

Beseda se ZŠ na téma Pohádky

 

16.5.2018

Beseda se ZŠ

Celé dopoledne se střídali žáci z jednotlivých tříd. Zahájily děti s programem o Karlu IV., následoval program, kde děti zábavnou formou hádaly různé postavy z knížek. V programu o próze a poezii  žáci podle knížek rozlišovali jednotlivé druhy.

 

Knihy jsou i nadále k rozebrání zdarma na okně u lékaře.

 

Duben

Burza vyřazených knih

Knihu lze koupit za 3,-

 

5.4.2018

Knihovnu navštívili žáci ze Čtenářského klubu při ZŠ. Podle knihy o záleskautkách prožili dobrodružství. Na konec si některé dívky upletly indiánský copánek. Foto z akce viz. Fotogalerie

 

26.3.2018

Velikonoční dílna s floristou J. Kokešem

Opět byl kurz plně obsazen. Šikovné účastnice si pod vedením floristy J. Kokeše vytvořily velikonoční výzdobu. Byly přislíbeny podzimní a vánoční dílničky. Jak se jim to povedlo,můžete zhlédnout ve Fotogalerii.

 

23.3.2018

Noc s Andersenem

Ráno naší knihovnu navštívily děti z MŠ a prožily zábavné dopoledne s pohádkami o pejskovi a kočičce, hledaly syrečky,"upekly" si dort, který byl ale jen jako. Aby jim to nebylo líto, tak si v závěru nazdobily šlehačkou piškot a samozřejmě ochutnaly.

 

Večer přišli místní skauti, aby ve foglarovském duchu prožili příjemný večer. Celou akci jsme zakončili oblíbenou stezkou odvahy. Letos jsme v knihovně nespali, ale i tak to byl hezký večer. Foto viz. Fotogalerie