ZVEME VÁS NA JARNÍ FLORISTICKOU DÍLNU 

s J. Kokešem

středa 1.4. v 18 HODIN

 ve Spolkovém domě.

Přihlášky v knihovně,

cena 350,-Kč

 

 

 

 

 

 

 Zveme Vás 

NA VÁNOČNÍ   FLORISTICKOU DÍLNU  

v úterý 26.11. v 18 hodin

ve spolkovém domě.

Cena 350,-Kč

 

 

 

OD PONDĚLÍ 24.11.

NABÍZÍME NOVÝ VÝMĚNNÝ FOND

 

 

VYŘAZENÉ TITULY KNIH JSOU ZDARMA

K ROZEBRANÍ   NA OKNĚ  U  VCHODU K LÉKAŘI , NOVĚ I  PŘED VSTUPEN NA POŠTU 

 

 

MÁTE-LI ZÁJEM O STARÉ ČASOPISY, DEJTE NÁM VĚDĚT, PŘIPRAVÍME, PŘÍPADNĚ VÁM JE

I DOVEZEME. 

 

 

 

 

POZNAMENEJTE SI, ŽE

VÁNOČNÍ FLORISTICKÁ DÍLNA

SE USKUTEČNÍ  VE SPOLKOVÉM DOMĚ 

VE ČTVRTEK 29.11. V 18. HODIN.

VČAS SE PŘIHLASTE

 

 

 

 

 

BESEDY   K PROJEKTU JIŽNÍ MORAVA ČTE  PROBĚHLY A DO KONCE ŘÍJNA OČEKÁVÁME   SOUTĚŽNÍ PRÁCE.

 

 

 

 

Slavnostní vyhlášení  vítězů projektu

 finacovaného JMK

Jižní Morava čte  se uskuteční v knihovně

ve čtvrtek 9.11.- v 15 hodin.

Zveme všechny  zúčastněné děti.

 

 

Jižní Morava čte 

 

v naší knihovně od pondělí

18.9. do středy 20.9.  

ve spolupráci se všemi dětmi  ZŠ  budeme hledat  zajímavé příběhy našeho  kraje.

Bližší informace a přihlášky obdrží děti  na besedách. 

 

 

Vánoční floristická dílna

 se uskuteční v sále Spolkového domu

 ve středu 29.11. v 18 hodin. Vyrábět se bude věneček a závěsná  dekorace. Ccena zůstává bezezměny. Přihlášky v knihovně . 

 

 

 Čeká na Vás nový VF.  

 

 

 

 

Sdělujeme Vám, že na webu je

k nahlédnutí  fotodokumentace k akcím

z letošního roku. 

 

 

 

 

VYŘAZENÉ KNIHY Z FONDU jsou k dispozici na chodbě  v budově k rozebrání 

 

 

18.5.   VÝLET ČK při ZŠ  

DO PAMÁTNKU PÍSEMNICTVÍ V RAJHRADĚ, se podařil. Foto v knihovně. 

 

DNES 

 

SLIB SLABIKÁŘE

 V RÁMCI TÝDNE ČTENÍ  6.6. V 16.30 HOD. 

 

TÝDEN ČTENÍ - TENTOKRÁT 3X PRO DĚTI

Z MATEŘINKY

čteme z knih  Hmyzáčči a

O lakomém křečkovi. 

  

 

 

 

 

POZOR!

Floristická dílna

pro nemoc  floristy

 ZRUŠENA 

 

 

 

 

Dnes 31.3. od 19 hodin Noc s Andersenem. 

Těšíme se na 21 spáčů, které čeká tvořeníčko s představiteli Čtyřlístku. 

 

 

Floristická dílna pro dospělé  ve čtvrtek 6.4. v 18 hodin ve Spolkovém  domě.  

 

 

 

 

 

IPRAVUJEME 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

 

 AKCE:

NÁVŠTĚVA MATEŘSKÉHO CENTRA KLUBÍČKO  

AMNESTIE PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE

  BESEDY  PRO DĚTI  MŠ   

BESEDY PRO ŽÁKY ZŠ 

PRODEJ VYŘAZENÝCH TITULŮ

  31.3. NOC S ANDERSENEM 

 

 

 Embarassed

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ PŮJČOVÁNÍ

 

V PONDĚLÍ 19.12.

PŘIPRAVENY JSOU KNIŽNÍ NOVINKY .

BUDETE-LI MÍT ZÁJEM, MŮŽETE  VYZKOUŠET STARÉ VÁNOČNÍ TRADICE.

 

 

 8.11. strašilo v knihovně 19 dětí a 3 dospěláci.

9.11. s čarodějnicí  kouzlilo 15 předškoláčků.

 

Fotky  v knihovně.

---------------------------------------

 

Týden knihoven - celostátní akce i u nás , tentokrát na etapy:

 

 

Září- besedy 4x pro ZŠ

AMNESTIE PRO ZAPOMĚTLIVÉ ČTENÁŘE

 

 

Listopad - besedy  3x pro  MŠ 

DONES KNIHU - ODNES KNIHU

Každá kniha si najde svého čtenáře, nabídněte vaši knihu a odneste si jinou

z darů domů

 

Listopad: Strašidelné čtení 8.11. od 16.30-19.30

- večerní tvoření pro děti-

 

22.11. Vánoční floristická dílna pro dospělé

s burzou časopisu Florista

 

 

 

 

1.9.  ZAHAJUJEME STAHOVÁNÍ VÝMĚNNÉHO FONDU  A SOUČASNĚ PŮJČUJEME FOND NOVÝ.

 

Připraveny jsou i novinky  pro mládež i dospělé

 

 

 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

 

 V LETOŠNÍM ROCE  USPOŘÁDÁME:

VÝPRODEJ  VYŘAZENÝCH TITULŮ

  JARNÍ VELIKONOČNÍ DÍLNU  S FLORISTOU

BESEDY PRO DĚTI MŠ A ZŠ

 

 

 

 

 

Červen a naše akce  

 

 

Od března do června se  akce  v knihovně  střídaly jedna za druhou.

Nejprve Noc s Andersenem, které se zůčastnilo 19 dětí a 4 dospělí. Naše poděkování  posíláme p. uč. Soni Procházkové, která  s dětmi v knihovně nocovala a mamince Z. Beck za  napečené dobroty na  noční a ranní  mlsání, p. řediteklce M. Fialové za pomoc.

 

Slavnostní  Slib slabikáře s pasováním na čtenáře  jsme uspořádaly s p. uč. L. Musilovou  pro rodiče našich prvňáčků, kteří nám svým vystoupením prokázali, že si  průkazku za svou celoroční práci zaslouží a mnozí ji ihned využili.

 

 Podle knihy L. Pecharové  Po stopách Karla IV.  se vydali žáci 4. a 5.třídy. Na stanovištích se ve skupinkách "vraceli"  v čase do doby  jeho kralování  a zážitkovou formou  řešili připravené úkoly. O tom, jak byli spokojeni, svědčí dopisy, které  jsme od nich obdržely.

V knihově jsme pracovali, ochutnávali a korunovali - všechno vlastně bylo o  Karlu IV.Já byl ve 4.skupince, podepisovali jsme se tuší, dělali jsme kvíz, ale abych řekl pravdu, jediná věc, co mi chutnala, byly hrozny - ochutnal jsem i sušené hrozny, ale lepší jsou ty klasické zelené. Když mě korunovali, dal jsem si nejprve plášť, potom jablko a takovou hůl jako žezlo. Potom jsem šel po koberci a tam mi dali korunu.  Byla těžká, ale nebyla opravdová, byla z papíru a z nějakého těžkého materiálu.  Pak jsem si sedl na trůn. Král jsem byl jenom 6 sekund, ale užil jsem si to! 

 

Marek Šupčík

 

 

V knihovně jsme četli o našem dobrém českém králi a císaři římském Karlu IV.Jak někteří víme, tak Karel IV. měl velice těžké dětství. Nejdřív se musel často stěhovat z hradu na hrad. Byl vězněn prvně na hradu Křivoklát, pak na hradu Loket. Nakonec musel žít u strýce ve FRANCII.Do Čech se vrátil v17 letech. Jako první navštívil hrob své matky Elišky Přemyslovny. Opravil Prahu, nechal postavit Karlovu universitu a Karlův most. Mohl bych psát dál, ale teď se loučím.

                                                     Vlastimil Hýbl, 5.tř.

 

Dne 26.5. jsme  navštívili knihovnu, kde na nás čekal skvělý program. Dozvěděli jsme se nové věci - co se za období Karla IV. jedlo, jaký Karel IV. byl a  čeho všeho  dosáhl .  Na začátku jsme dostali papír, kde jsme měli doplnit informace o Karlu IV.  Na konci jsme se brkem podepsali a každý si obtiskl svůj originální symbol.

Taky jsme si každý vyzkoušeli, jaké to je nést na hlavě korunu stejně těžkou jak tu  Svatováclavskou.                                                                                      Jakub Janula,5. tř.

 

 

 

 

Týden čtení - Celé Česko čte dětem . Již tradičně se zapojujeme do celostátní akce,  letos  pro  19  předškoláků MŠ  a 23 dětí školní družiny.