Půjčovní doba v knihovně

po celý rok

pondělí a čtvrtek od 16.00-19.00hodin

 

 

 VEŘEJNÝ INTERNET  je pro zájemce přístupný

v době půjčování  ZDARMA

 

 Knihovna poskytuje službu MVS,

půjčování titulů zejména ke studiu 

z jiných knihoven.

Čtenáři hradí 50,-Kč na poštovné a balné.

                                              

 

 

   POPLATKY 

se hradí jednou ročně  následovně : 

 

děti a studenti : 40,-Kč           

 

dospělí: 60,-Kč 

 

INFORMACE o stavu knižního fondu

k 31.12.2017 

V knihovně je celkem 8 940 titulů, z toho 6 383 knih beletrie a 2 557 knih naučné literatury včetně audioknih.

 V nabídce je 36 titulů časopisů.

Za rok 2017  navštívilo knihovnu 2351 návštěvníků, kteří si vypůjčili 5433  titulů.   

Do fondu přibylo 314 titulů.

  On-line službu využilo 226 uživatelů, web navštívilo 640 zájemců.

K dispozici bylo 327 titulů knih z výměnného fondu.