Místní lidová knihovna,základní knihovna je organizační složkou Obce Křepice, která je jejím zřizovatelem.

Na www stránkách obce je kontakt na www katalog-On-Line

a naši webovou stránku, jejímž prostřednictvím nás můžete virtuálně navštívit 

Knihovna je zaregistrovaná podle Zákona č. 257/2001Sb.,O knihovnách

 a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

pod MKČR v evidenci knihoven. 

Knihovna je umístěna v budově Občasnké vybavenosti . Má 2 oddělení , 2 přístupová místa na veřejný internet,pracuje se systémem Clávius.

Pro veřejnost nainstalován On-line katalog

  Dětský katalog, knihovna má zřízený dětský koutek,

v dětském i dospělém oddělení místa ke studiu a četbě.

 

Půjčovní doba po celý rok -mimo prázdniny- :  

pondělí a čtvrtek od 16.00 - 19.00hodin 

  

Důležité změny, pozvánky na akce  a informace pro návštěvníky knihovny jsou  vyvěšeny i na vstupních dveřích  budovy , ve vývěsní skříňce u Coopu a jsou vyhlašovány místním rozhlasem.

 

V roce 2015 proběhla  v knihovně revize knihovního fondu. Aktuální stav knižního fondu k 31.12.2017  se dovíte ve složte Služby.

V knihovně máte možnost  výběru v desítkách časopisů jak pro děti , tak pro dospělé.

PRAVIDELNÉ AKCE

Během roku pořádáme  již zavedené a osvědčené akce typu : Březen Měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Návštěvy a besedy pro Mateřské centrum Klubíčko, Mateřskou a  Základní školu Křepice, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Floristické dílny , Strašidekné čtení, Vánoční půjčování.

Na tyto a všechny ostatní Vás srdečně zveme.