Knihovna byla oceněna na slavnostním setkání knihovníků a zřizovatelů v MZK v Brně. 

Podrobné informace na: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/slavnostni-setkani-knihoven-zastupitelu-obci-jihomoravskeho-kraje     

 

Okres Břeclav
Místní lidová knihovna Křepice
http://www.knihovnakrepice.webk.cz/
Knihovnice: Božena Dvořáková, Markéta Papežová
Metodička: Jarmila Smolová
Zřizovatel: Obec Křepice
Starosta: František Hlaváček
Počet obyvatel: 1 304
Knihovna se stala centrem vzdělávání, komunikace, setkávání i odpočinku, vyhledávaným dětmi i dospělou populací. Knihovnice pořádají nadstandardní množství aktivit, často s interaktivním zapojením účastníků. Rozvíjí také spolupráci se školami a mateřským centrem Klubíčko.